Thermo赛默飞Hypersil BDS C18色谱柱

简要描述:28105-052130Thermo赛默飞Hypersil BDS C18色谱柱柱,键合相的碳载量使其对非极性分析物具有强保留,主要的保留机制是疏水相互作用。这一特点意味着可用于分离多种分析物。

 • 产品型号:28105-052130
 • 厂商性质:代理商
 • 更新时间:2024-04-28
 • 访  问  量: 66

产品分类

Product Category

相关文章

Related Articles

详细介绍

品牌FEI/赛默飞货号28105-052130
供货周期现货应用领域环保,化工,生物产业,农业,地矿

28105-052130Thermo赛默飞Hypersil BDS C18色谱柱自 1989 年发明以来,一直广受业界推崇,被认为是耐用可信赖的色谱柱之一。Hypersil BDS 色谱柱以高度碱性去活硅胶为担体,采用封端技术屏蔽硅醇基, 具有以下优点:

* 出色的重现性

* 明显改善峰拖尾

* 十分耐用,色谱柱使用寿命较长

* 不论是碱性化合物还是酸性化合物,均呈现wan美峰形。

为什么要用碱性去活硅胶和键合相?

使用共价键合硅胶固定相,可对多数化合物进行分离。HPLC 与液-液分配色谱相比,具有平衡速度快、分配性能更好的特点,因此,HPLC 作为现代分析手段被广泛应用。

但是,传统的共价键合硅胶固定相存在以下问题:

HPLC 中使用的建和硅胶固定相与分析物之间存在多种相互作用,这些相互作用一部分是键合相本身与分析物之间的作用,另一部分是键合时在硅胶表面残留的硅醇基与分析物之间的作用。

硅醇基的数目和酸性极大程度影响了它与分析物间相互作用的强弱。碱性硅胶的酸-碱相互作用主要是由硅醇基产生的,硅醇基还决定了硅胶填料的表面极性。硅醇基的种类和酸性在很大程度上影响了 HPLC 的分离度和分析物的色谱峰形。

残余硅醇基与化合物的相互作用会使酸性和碱性化合物的色谱峰产生拖尾。早期使用的 HPLC 硅胶填料,硅醇基具有很强的酸性,因此色谱拖尾现象特别明显。

使用早期硅胶填料时,若要得到较好的色谱峰,通常需要在流动相中添加酸(醋酸)或碱(三乙胺),使其与硅醇基产生竞争性结合,从而改善色谱峰形。当使用了合适的流动相添加剂时,色谱峰形会得到明显改善。通常需要很高的添加剂浓度多数情况下达到 1% (体积比)或更高,这样才能使所有残留硅醇基都与添加剂结合,而不影响分析物的色谱峰形。但是高浓度添加剂常常严重降低色谱柱寿命和方法重现性。

所以Hypersil BDS 是的碱性去活硅胶之一,具有以下优点:

* 减弱硅醇基相互作用

* 改善色谱峰拖尾

* 不需向流动相中加入添加剂

* 的色谱峰对称性

* 延长色谱柱使用寿命

* 提高柱效(分析碱性、酸性、中性化合物)


Thermo赛默飞Hypersil BDS C18色谱柱

Hypersil BDS重现性,批次间测试流程,多种固定相:
Hypersil BDS 色谱柱是根据最高标准生产的,并进过严苛的质量控制。硅胶担体和色谱柱的生产流程均遵守 ISO9001:2000 标准。在进行键合前,BDS 硅胶必须通过 30 余项物理特性和色谱性能测试。在键合后,所有的 BDS C18 填料都经过色谱性能测试以及碳载量测试该测试在封端前和封端后各进行一次。

Hypersil BDS 色谱柱有 4 种键合相供选择。所有 Hypersil BDS 色谱柱,均使用碱性去活工艺处理硅胶担体,再经封端处理屏蔽硅醇基,即使是分析碱性化合物,也极大程度改善了峰拖尾。

Hypersil BDS填料参数

 

 

填料 颗粒形状/大小(um) 孔径(?) 表面积(m2/g) 碳载量% 端基封尾 USP PH 范围

Hypersil BDS C18 Spher. 2.4,3, 5 130 170 11 Yes L1 2-9

Hypersil BDS C8 Spher. 2.4,3, 5 130 170 7 Yes L7 2-9

Hypersil BDS Phenyl Spher. 2.4,3, 5 130 170 5 Yes L11 2-9

Hypersil BDS CN Spher. 2.4,3, 5 130 170 4 Yes L10 2-9

 

 

Hypersil BDS供货信息

 

货号 描述

28102-012101 10x2.1mm 2.4um Hypersil BDS C18

 

28102-052130 50x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C18

 

28102-054630 50x4.6mm 2.4 umHypersil BDS C18

28102-102130 100x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C18

28102-104630 100x4.6mm 2.4 um Hypersil BDS C18

28102-152130 150x2.1mm 2.4 umHypersil BDS C18

28102-154630 150x4.6mm 2.4 umHypersil BDS C18

28103-012101 10x2.1mm 3um BDS C18 保护柱柱芯

28103-013001 10x3mm 3um BDS C18 保护柱柱芯

28103-014001 10x4mm 3um BDS C18 保护柱柱芯

28103-052130 50x2.1mm 3umHypersil BDS C18

28103-053030 50x3mm 3umHypersil BDS C18

28103-054030 50x4mm 3umHypersil BDS C18

28103-054630 50x4.6mm 3um BDS C18

28103-102130 100x2.1mm 3um BDS C18

28103-104030 100x4mm 3um BDS C18

28103-104630 100x4.6mm 3um BDS C18

28103-124030 125x4mm 3u BDS C18

28103-124630 125x4.6mm 3u BDS C18

28103-152130 150x2.1mm 3um BDS C18

28103-154630 150x4.6mm 3um BDS C18

28103-204630 200x4.6mm 3u BDS C18

28103-252130 250x2.1mm 3u Hypersil BDS C18

28103-253030 250x3mm 3u Hypersil BDS C18

28103-254030 250x4mm 3u Hypersil BDS C18

28103-254630 250x4.6mm 3u Hypersil BDS C18

28105-011001 10x1mm 5um Hypersil BDS C18 保护柱柱芯

28105-012101 10x2.1mm 5um Hypersil BDS C18 保护柱柱芯

28105-012106 10x2.1mm 5u BDS C18 Javelin 直连式保护柱

28105-013001 10x3mm 5um BDS C18 保护柱柱芯

28105-014001 10x4mm 5um BDS C18 保护柱柱芯

28105-052130 50x2.1mm 5um Hypersil BDS C18

28105-054630 50x4.6mm 5um Hypersil BDS C18

28105-102130 100x2.1mm 5umHypersil BDS C18

28105-104630 100x4.6mm 5um Hypersil BDS C18

28105-122130 125x2.1mm 5umHypersil BDS C18

28105-124030 125x4mm 5umHypersil BDS C18

28105-124630 125x4.6mm 5umHypersil BDS C18

28105-152130 150x2.1mm 5umHypersil BDS C18

28105-153030 150x3mm 5um Hypersil BDS C18

28105-154030 150x4mm 5umHypersil BDS C18

28105-154630 150x4.6mm 5umHypersil BDS C18

28105-159270 150x21.2mm 5u Hypersil BDS C18 制备柱

28105-202130 200x2.1mm 5umHypersil BDS C18

28105-204030 200x4mm 5umHypersil BDS C18

28105-204630 200x4.6mm 5um Hypersil BDS C18

28105-252130 250x2.1mm 5um Hypersil BDS C18

28105-252168 250x2.1mm 5umHypersil BDS C18 PEEK柱

28105-254030 250x4mm 5um Hypersil BDS C18

28105-254630 250x4.6mm 5um Hypersil BDS C18

28105-259070 250x10mm 5um BDS C18 制备柱

28105-259270 250x21.2mm 5um BDS C18 制备柱

28105-304030 300x4mm 5um BDS C18

28105-304630 300x4.6mm 5um BDS C18

28202-012101 10x2.1mm 2.4um BDS C8

28202-014001 10x4mm 2.4um Hypersil BDS C8

28202-052130 50x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C8

28202-054630 50x4.6mm 2.4 um Hypersil BDS C8

28202-102130 100x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C8

28202-104630 100x4.6mm 2.4 um Hypersil BDS C8

28202-152130 150x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS C8

28202-154630 150x4.6mm 2.4 um Hypersil BDS C8

28203-012101 10x2.1mm, 3um Hypersil Hypersil BDS C8 保护柱柱芯

28203-013001 10x3mm, 3um Hypersil Hypersil BDS C8 保护柱柱芯

28203-014001 10x4mm, 3um Hypersil Hypersil BDS C8 保护柱柱芯

28203-032130 30x2.1mm 3u Hypersil BDS C8

28203-033030 30x3mm 3u Hypersil BDS C8

28203-034630 30x4.6mm 3u Hypersil BDS C8

28203-052130 50x2.1mm 3um Hypersil BDS C8

28203-053030 50x3mm 3um Hypersil BDS C8

28203-054030 50x4mm 3um Hypersil BDS C8

28203-054630 50x4.6mm 3um Hypersil BDS C8

28203-074630 75x4.6mm 3u Hypersil BDS C8 column

28203-102130 100x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-103030 100x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-104030 100x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-104630 100x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-123030 125x3mm 3u Hypersil BDS C8

28203-124630 125x4.6mm 3u Hypersil BDS C8

28203-152130 150x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-153030 150x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-154030 150x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-154630 150x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8

28203-252130 250x2.1mm 3u Hypersil BDS C8

28203-254630 250x4.6mm 3u Hypersil BDS C8

28205-011001 10x1mm, 5um Hypersil Hypersil BDS C8 保护柱柱芯

28205-012101 10x2.1mm, 5um Hypersil Hypersil BDS C8 保护柱柱芯

28205-032130 30x2.1mm 5u Hypersil BDS C8

28205-034630 30x4.6mm 5u Hypersil BDS C8

28205-052130 50x2.1mm 5um Hypersil BDS C8

28205-053030 50x3mm 5um Hypersil BDS C8

28205-054030 50x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-054630 50x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-102130 100x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-103030 100x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-104030 100x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-104630 100x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-124030 125x4mm 5u Hypersil BDS C8

28205-124630 125x4.6mm 5u Hypersil BDS C8

28205-152130 150x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-153030 150x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-154030 150x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-154630 150x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-159070 150x10mm 5u Hypersil BDS C8 制备柱

28205-204630 200x4.6mm 5u Hypersil BDS C8

28205-252130 250x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-253030 250x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-254030 250x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-254630 250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C8

28205-304030 300x4mm 5u Hypersil Hypersil BDS C8

28802-052130 50x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS CN

28802-054630 50x4.6mm 2.4 um Hypersil BDS CN

28802-102130 100x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS CN

28802-152130 150x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS CN

28803-012101 10x2.1mm, 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano 保护柱柱芯

28803-052130 50x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-054630 50x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-102130 100x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-104630 100x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-152130 150x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-153030 150x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-154030 150x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28803-154630 150x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-012101 10x2.1mm, 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano 保护柱柱芯

28805-014001 10x4mm, 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano 保护柱柱芯

 

28805-052130 50x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-053030 50x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-054030 50x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-054630 50x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-102130 100x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-103030 100x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-104030 100x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-104630 100x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-152130 150x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-153030 150x3mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-154030 150x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-154630 150x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-204630 200x4.6mm 5u Hypersil BDS CPS

28805-252130 250x2.1mm 5um Hypersil BDS Cyano

28805-254030 250x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-254630 250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano

28805-304030 300x4mm 5u Hypersil Hypersil BDS CPS

28805-304630 300x4.6mm 5u Hypersil BDS CPS

28902-052130 50x2.1mm 2.4um Hypersil BDS Phenyl

28902-054630 50x4.6mm 2.4um Hypersil BDS Phenyl

28902-102130 100x2.1mm 2.4u Hypersil BDS Phenyl

28902-154630 150x4.6mm 2.4u Hypersil BDS Phenyl

28903-012101 10x2.1mm, 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl 保护柱柱芯

28903-052130 50x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-054630 50x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-102130 100x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-104030 100x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-104630 100x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-152130 150x2.1mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-153030 150x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-154030 150x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28903-154630 150x4.6mm 3um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-012101 10x2.1mm, 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl 保护柱柱芯

28905-014001 10x4mm, 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl 保护柱柱芯

28905-052130 50x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-054630 50x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-102130 100x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-104030 100x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-104630 100x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-152130 150x2.1mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-154030 150x4mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-154630 150x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl

28905-204630 200x4.6mm 5u Hypersil BDS Phenyl

28905-252130 250x2.1mm 5um BDS Phenyl

28905-254030 250x4mm 5um BDS Phenyl

28905-254630 250x4.6mm 5um BDS Phenyl

产品咨询

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
扫码关注
版权所有©2024 上海元恒国际贸易有限公司 All Rights Reserved    备案号:沪ICP备2022008096号-1

管理登陆    技术支持:化工仪器网    sitemap.xml